eConsult

Met eConsult kunt u via deze site een vraag stellen, deze komt dan bij de assistente terecht, zij beoordeelt of zij de vraag kan beantwoorden of dat de huisarts dat moet doen. In een aantal gevallen is het niet mogelijk een vraag via de mail te beantwoorden en wordt u een afspraak op het spreekuur van de huisarts aangeboden. 
Uw vraag via eConsult wordt net zo vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld als via de telefoon of in de spreekkamer. Het antwoord vindt u op deze site, op uw eigen persoonlijke pagina, die alleen voor u toegankelijk is met uw wachtwoord. 
Kies eerst een onderwerp of medewerker voordat u de vraag stelt. Het is niet de bedoeling om medicatie te bestellen via een eConsult, hiervoor kunt u gebruik maken van de Herhaalrecepten.