Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Ettenheim


Huisartsenpraktijk Ettenheim

Drostenraai 33
7914 RT Noordscheschut
Telefoon: 0528-74 50 60
Spoed: 0528-74 50 61
Fax: 0528-74 50 63
Receptenlijn: 0528-74 50 62

KvK-nummer: 67967787

huisartsenpraktijkettenheim.praktijkinfo.nl

E-mail: assistente@hapettenheim.nl


Welkom

Huisartsenpraktijk Ettenheim

Onze praktijk streeft ernaar om alle medische zorg  die niet in het ziekenhuis plaats hoeft te vinden, aan te bieden binnen de praktijk. Dichtbij de patiënt, door uw eigen praktijk als het kan, verder weg en specialistisch als het moet. U kunt van ons verwachten dat wij daarvoor onze kennis en kunde optimaal onderhouden. Medische zorg betekent uw zorg, dus zorgen wij graag samen met u zo goed mogelijk voor uw gezondheid.  Daarom vinden wij  uw eigen verantwoordelijkheid bij omgang met klachten en aandoeningen belangrijk.

Zorg houdt zich niet aan openingsuren. Voor medicatie buiten de openingsuren is er de dienstdoende apotheek; voor informatie en het aanvragen van herhaalmedicatie kunt u op deze website terecht. Een complete medische encyclopedie, een reiswijzer en informatie over geneesmiddelen, uit betrouwbare bron, vindt u op onze website. Blader gerust eens door de inhoud.

Praktijkinformatie

 • Spoedgevallen
 • Openingstijden
 • Spreekuren
 • Telefonisch contact en spreekuur
 • Avond-,nacht en weekenddienst
 • Medewerkers
 • Huisbezoek
 • Inschrijfformulier

Spoedgevallen

In geval van een levensbedreigende situatie belt u 112 en/of onze spoedlijn: 0528-74 50 61 of 0528-74 50 60 vervolgens kies voor optie 1.

Bij verwondingen of andere noodsituaties, die niet meteen om een ambulance vragen, kunt u onze assistente bellen. Zij zal dan een spoedconsult of zo nodig een spoedvisite  in het spreekuur creeëren.

Terug naar Home

Openingstijden

Voor de maandag, dinsdag, woensdag en donderdag is het ook mogelijk om een afspraak te maken vanaf 7:30 uur i.p.v. 8:00 uur.

Telefonisch zijn wij bereikbaar vanaf 8:00 uur - 17.00 uur.

Van 10.00 - 10.30 uur houden wij een moment pauze waarin de assistente met de huisarts kan overleggen. In deze periode zijn wij telefonisch bereikbaar voor spoed en noodgevallen op: 0528-74 50 61 of 0528-74 50 60 kies vervolgens optie 1.

Openingstijden van tot
Maandag 07:30 17:00
Dinsdag 07:30 17:00
Woensdag 07:30 17:00
Donderdag 07.30 17:00
Vrijdag 08.00 17:00

 

 Terug naar Home

Telefonisch contact

Om u zo goed en snel mogelijk van dienst te kunnen zijn vragen wij u om:

 • Vóór 12.00 uur te bellen voor het maken van een afspraak.
 • Zeker in de ochtend is het druk aan de telefoon. Houd u de vraag zo kort en bondig mogelijk.

Spreekuur op afspraak (telefoonnumer 0528-74 50 60)
Zowel de huisartsen als de assistentes werken alleen op afspraak. Om uw en onze tijd zo efficiënt mogelijk in te kunnen delen, zal de assistente aan de telefoon informeren naar de reden voor uw afspraak. Zij is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en de spoedeisendheid van de tijdsplanning. Soms zal ook blijken dat u aan telefonisch advies voldoende hebt.

Tijdsplanning afspraak

Voor één klacht wordt een afspraak van 10 minuten gepland, voor twee klachten, ingewikkelde en/of emotionele vraagstukken wordt dan 20 minuten gereserveerd.

Chirurgische ingreepjes en het plaatsen van bijvoorbeeld een spiraaltje, vragen wat meer tijd en zullen over het algemeen aan het einde van het spreekuur ingepland worden.

Telefonisch terugbelspreekuur
Belt u voor 12.00 uur naar de praktijk en vraagt u om een telefonisch consult, dan belt de huisarts u later die dag, op een afgesproken tijdstip terug. Soms zal de assistente u een afspraak op het spreekuur aanbieden om de uitslagen te bespreken. U kunt in plaats van een telefonisch consult ook uw vraag stellen via een e-consult op deze website.

Uitslagen
U kunt tussen 13.00 uur - 14.00 uur bellen voor onderzoeksuitslagen.
Resultaten zijn meestal na twee werkdagen bekend en beoordeeld.

Herhaalmedicatie

U kunt herhaalmedicatie telefonisch aanvragen via de receptenlijn 0528-74 50 62. Daarnaast kunt u ook de assistente rechtstreeks bellen voor herhaalmedicatie. Doe dit dan bij voorkeur 's middags.

Herhaalmedicatie die aangevraagd is op werkdagen voor 10.00 uur, kan de volgende werkdag in de middag worden afgehaald bij de apotheek of uitdeelpost.

Het is ook mogelijk om via de online herhaalreceptenmodule van deze website de medicatie te herhalen.

Terug naar Home

Huisbezoek

Het huisbezoek is bedoeld voor mensen die fysiek niet naar het gewone spreekuur kunnen komen, bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. Een huisbezoek moet altijd in de ochtend voor 12.00 uur aangevraagd worden bij de assistente. De huisarts legt de huisbezoeken af tussen 12.00 en 13.30 uur. 

Als het maar enigszins mogelijk is om naar de praktijk te komen, kunt u dat toch beter doen. Hier hebben wij betere onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden en vaak kan de huisarts u beter en sneller helpen in de praktijk.

Terug naar Home 

Avond-,nacht- en weekenddienst

De waarneming 's avonds, 's nachts en in het weekend is geregeld door de huisartsenpost/doktersdienst. Op de huisartsenpost werken alle huisartsen in de regio Hoogeveen samen.

De waarneming is alleen bedoeld voor spoedgevallen!!

Openingstijden: iedere werkdag na 17.00, op zaterdag en zondag en op feestdagen is de huisartspost geopend.

Afspraken: Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.

Het adres van de huisartsenpost is:

Centrale Huisartsenpost Hoogeveen

Spoedzorgplein, Ziekenhuis Bethesda

Tel. 0900-1120112

Terug naar Home

Assistentie en Physician Assistant

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepte. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek.

U kunt bij de assistente verder terecht voor:

 

 • Herhaalrecepten
 • Het meten van de bloeddruk
 • Diabetes- en Hoge bloeddrukcontroles
 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • urine onderzoek
 • suiker- en Hb-controle
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • tapen van de enkels
 • verstrekken van informatiefolders

 

    

Maak hiervoor telefonisch een afspraak, op werkdagen tussen 8.00 en 11.30 uur.

Onze PA (Physician Assistant) heeft spreekuur voor de diabetesjaarcontroles, het instellen op Insuline, stoppen met roken en de astma/copd controles inclusief longfunctiemeting. Daarnaast legt ze huisbezoeken af bij kwetsbare ouderen en hun naasten en structureert ze waar nodig de zorg die mensen thuis nodig hebben, Bijvoorbeeld bij dementerende mensen. Het kan voorkomen dat u een afspraak bij haar krijgt terwijl u de huisarts verwacht had. Mocht u daar vragen over hebben, stel ze dan gerust!

Andere spreekuren

 

 • Wrattenspreekuur
 • Diabetesspreekuur
 • Astmaspreekuur
 • Hypertensiespreekuur

 

Spreekuren

Spreekuur op afspraak
Zowel de huisartsen als de assistentes werken alleen op afspraak om uw en onze tijd zo efficient mogelijk in te kunnen delen.
De assistente zal aan de telefoon informeren naar uw reden voor de afspraak. Zij is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en de spoedeisendheid van uw eventuele klachten. Soms zal ook blijken dat een telefonisch advies al voldoende antwoord op uw vraag kan geven. Wij verzoeken u vóór 12.00 uur te bellen voor het maken van een afspraak.

Tijdsplanning afspraak

Voor één klacht wordt één afspraak van 10 min gereserveerd, voor twee klachten, ingewikkelde en/of emotionele vraagstukken wordt dan 20 min gereserveerd. 
Chirurgische ingreepjes en het plaatsen van bijvoorbeeld een spiraaltje, vragen wat meer tijd en zullen over het algemeen aan het einde van het spreekuur ingepland worden.

Huisarts
Van 08.00-11.30 uur heeft de huisarts spreekuur en van 14.30-16.00 uur. Voor het inplannen van de afspraak vragen wij u contact met ons op te nemen vóór 12.00 uur.

Assistente
Bij de assistente kunt een afspraak maken voor: bloeddruk controle, controle op suiker, controle op bloedarmoede, het uitspuiten van oren, kleine wonden of verstuikingen en voor dames voor het maken van een uitstrijkje in het kader van het bevolkingsonderzoek, hechtingen verwijderen, voedingsadvies, wratten aanstippen, injecties en vaccinaties.

Urine inleveren
In de ochtend kunt u zonder afspraak urine inleveren als u denkt dat u een blaasontsteking zou kunnen hebben. 
Uitleg over het afnemen en aanleveren van urine.

Huisarts

De huisartsen houden uitsluitend spreekuur op afspraak.

Van 08.00-11.30 uur en van 14.30-16.00 uur heeft de huisarts spreekuur.

 

De assistente informeert aan de telefoon naar uw reden voor de afspraak. Zij is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en de spoedeisendheid van uw eventuele klachten. Soms een telefonisch advies al voldoende antwoord op uw vraag kgeeft. Wij verzoeken u vóór 12 uur te bellen voor het maken van een afspraak. 

 

Planning afspraak

Voor één klacht is één afspraak van 10 minuten gereserveerd, voor twee klachten, ingewikkelde en/of emotionele vraagstukken wordt dan 20 min gereserveerd. Dit kan alleen als de drukte van het spreekuur het toelaat en dit betekent soms dat u één afspraak aangeboden wordt voor het meest spoedeisende en dat op een later tijdstip de meer tijdrovende afspraak ingepland wordt.
Chirurgische ingreepjes en het plaatsen van een spiraaltje, vragen wat meer tijd en worden over het algemeen aan het einde van het spreekuur ingepland.

 

Telefonisch spreekuur

Voor eenvoudige vragen kunt u gebruik maken van het telefonisch spreekuur. De huisarts belt u dan later die dag, op een afgesproken tijdstip terug. Indien het een vraag is die waarschijnlijk niet telefonisch beantwoord kan worden, dan biedt assistente u een afspraak op het spreekuur van de huisarts aan. U kunt in plaats van een telefonisch consult ook u vraag stellen via een e-consult op de website.

 

Aanwezigheid huisarts

N. Damman – maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

A. Miellet (waarnemend) - vrijdag

Terug naar Home

Physician Assistant (PA)

Mevrouw Homan is werkzaam als physician assistant (afgekort PA).

Mevrouw Homan houdt uitsluitend spreekuur op afspraak.

Van 08.00-11.30 uur en van 14.30-16.00 uur heeft zij spreekuur.

De functie van PA is een relatief nieuw beroep in de gezondheidszorg in Nederland en werd in Nederland in 2000 geïntroduceerd, naar Amerikaans voorbeeld.

Steeds meer huisartsen en specialisten maken gebruik van deze ervaren professionals die speciaal zijn opgeleid om vaak voorkomende taken van artsen over te nemen.

Per 1 januari 2012 zijn de bevoegdheden van de PA bij de wet geregeld.  

De PA biedt u zelfstandig geneeskundige zorg, in een samenwerkingsverband met  de huisarts. De PA beschikt over een brede medische kennis en vaardigheden en is werkzaam op tenminste het niveau van basisarts. Het voeren van huisartsgeneeskundige spreekuren en uitvoeren van medisch technische handelingen behoren tot haar takenpakket.

PA’s dragen substantieel bij aan een betere continuiteit en kwaliteit van zorg, een hogere patienttevredenheid en een hogere efficiency en productiviteit, zowel binnen de huisartsenpraktijk als in het ziekenhuis. (www.napa.artsennet.nl)

Naast haar werkzaamheden als PA behandelt en begeleidt zij patiënten met chronische aandoeningen als diabetes mellitus, astma en COPD. Daarnaast legt ze huisbezoeken af bij kwetsbare ouderen en hun naasten en structureert ze waar nodig de zorg die mensen thuis nodig hebben, Bijvoorbeeld bij dementerende mensen. Het kan voorkomen dat u een afspraak bij haar krijgt terwijl u de huisarts verwacht had. Mocht u daar vragen over hebben, stel ze dan gerust!

Aanwezigheid PA

Mevrouw Homan – maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Terug naar Home

Assistente

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Zij maakt de afspraken voor op het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonisch spreekuur. Zij weet antwoord op veel praktische vragen.

De assistentes hebben dagelijks spreekuur en werken alleen op afspraak. 

Bij de assistente kan u terecht voor:

 • Herhaalrecepten
 • Bloeddruk meten
 • Suiker- en Hb-controle
 • Aanstippen van wratten
 • Verbinden van wonden
 • Oren uitspuiten
 • Hechtingen verwijderen
 • Zwangerschapstest
 • Urine onderzoek
 • Uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • Tapen van de enkels
 • Voedingsadvies
 • Injecties en Vaccinaties
 • Verstrekken van informatiefolders

De assistente zal aan de telefoon informeren naar uw reden voor de afspraak. Zij is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en de spoedeisendheid van uw eventuele klachten. Soms zal ook blijken dat een telefonisch advies al voldoende antwoord op uw vraag kan geven. Wij verzoeken u vóór 12 uur te bellen voor het maken van een afspraak.

Urine inleveren
In de ochtend kunt u zonder afspraak urine inleveren als u denkt dat u een blaasontsteking zou kunnen hebben. 
Uitleg over het afnemen en aanleveren van urine.

Terug naar Home

POH-GGZ

Mevrouw Smit is werkzaam als POH-GGZ.

De POH-GGZ (afkorting voor: praktijkondersteuning huisarts geestelijke gezondheidszorg) is een sociaal psychiatrisch verpleegkundige met veel ervaring in de GGZ.  De POH-GGZ is iemand die is opgeleid voor het begeleiden van mensen met psychische klachten, zoals bijvoorbeeld depressie, burn-out en angstklachten. Ook biedt zij hulp bij het omgaan met lichaamlijke klachten of beperkingen en is op de hoogte van de sociale kaart, zodat eventuele doorverwijzing zo gericht mogelijk is.

Mensen met psychische problemen kunnen via de huisarts of PA een afspraak bij haar krijgen.

Het eerste gesprek duurt ongeveer drie kwartier. Tijdens het gesprek wordt samen met u gekeken welke problemen u heeft. Op basis daarvan zal de POH GGZ u adviseren over de voor u geschikte hulp. Dit kan een aantal vervolggesprekken met de sociaal psychiatrisch verpleegkundige in de huisartspraktijk zijn, maar een verwijzing naar de GGZ, het Maatschappelijk Werk of een andere instantie behoort ook tot de mogelijkheden.

Aanwezigheid POH-GGZ

Mevr. Smit – op woensdag en vrijdagochtend

Toestemming geven VZVZ

Toestemming geven

Vindt u het goed dat een waarnemend huisarts, een apotheek of medisch specialist uw actuele medische gegevens kan opvragen als dat nodig is voor uw behandeling? Geef dan uw huisarts en apotheek ieder toestemming uw gegevens beschikbaar te stellen via het LSP. Dit kunt u doen door een toestemmingsformulier in te vullen, te ondertekenen en in te leveren bij uw huisarts en/of uw apotheek. U kunt ook mondeling toestemming geven aan deze zorgverleners. Als meerdere apotheken een dossier over u bijhouden, kunt u elk van hen apart toestemming geven.

Online toestemming geven

U kunt ook op deze website online uw toestemming geven. Hiervoor heeft u DigiD met sms nodig. Dit kunt u aanvragen via www.digid.nl. Wilt of kunt u geen gebruikmaken van DigiD met sms? Dan kunt u online een formulier invullen, printen en aan uw huisarts of apotheek geven.

Toestemming intrekken

U kunt altijd uw toestemming weer intrekken. Dat kunt u doen bij de huisarts of apotheek die u eerder toestemming heeft gegeven. Ook kunt u uw toestemming online intrekken. VZVZ laat uw zorgverlener dan weten dat u uw toestemming wilt intrekken.

Online afspraak maken

Inzage in uw dossier, medicatie aanvragen, vragen stellen, afspraken maken en meer via MijnGezondheid.net

Huisartspraktijk Ettenheim nodigt u van harte uit uw eigen zorgdossier te openen op MijnGezondheid.net. Op dit patiëntenportaal krijgt u via een beveiligde verbinding inzage in delen van uw medische dossier. Verder kunt u herhaalmedicatie aanvragen, labuitslagen bekijken, een afspraak maken voor een bezoek aan uw zorgverlener, een e-Consult aanvragen en betrouwbare informatie over uw aandoeningen en medicatie raadplegen.

Voor wie is MijnGezondheid.net bedoeld?                                                             Inlog Mijngezondheid.net

Patiënten van 16 jaar en ouder die ingeschreven staan bij huisartspraktijk Ettenheim kunnen een dossier openen op MijnGezondheid.net. Om in te loggen op MijnGezondheid.net heeft u een DigiD met sms-functie en een mobiele telefoon nodig. 

Hoe opent u een dossier op MijnGezondheid.net?

U kunt direct inloggen met uw DigiD op www.mijngezondheid.net. Zodra u als patiënt voor de eerste keer op het portaal van MijnGezondheid.net gaat inloggen zult u het contract met uw zorgverlener digitaal ondertekenen. Door deze akkoordverklaring digitaal te ondertekenen bent u ervan verzekerd dat de uitwisseling van uw gegevens met de praktijk goed en betrouwbaar is geregeld. 

Als u inlogt kunt u meteen online een afspraak maken, uw medicatie herhalen en vragen stellen via het e-consult.


Nadat u bent ingelogd krijgt u een overzicht van uw gegevens, telefoonnummer en e-mail. Wilt u deze goed controleren en indien nodig aanpassen?

Klik hier om een informatievideo te bekijken over MijnGezondheid.net. 

Tot ziens op MijnGezondheid.net

Terug naar Home