Physician Assistant (PA)

Mevrouw Homan is werkzaam als physician assistant (afgekort PA).

Mevrouw Homan houdt uitsluitend spreekuur op afspraak.

Van 08.00-11.30 uur en van 14.30-16.00 uur heeft zij spreekuur.

De functie van PA is een relatief nieuw beroep in de gezondheidszorg in Nederland en werd in Nederland in 2000 geïntroduceerd, naar Amerikaans voorbeeld.

Steeds meer huisartsen en specialisten maken gebruik van deze ervaren professionals die speciaal zijn opgeleid om vaak voorkomende taken van artsen over te nemen.

Per 1 januari 2012 zijn de bevoegdheden van de PA bij de wet geregeld.  

De PA biedt u zelfstandig geneeskundige zorg, in een samenwerkingsverband met  de huisarts. De PA beschikt over een brede medische kennis en vaardigheden en is werkzaam op tenminste het niveau van basisarts. Het voeren van huisartsgeneeskundige spreekuren en uitvoeren van medisch technische handelingen behoren tot haar takenpakket.

PA’s dragen substantieel bij aan een betere continuiteit en kwaliteit van zorg, een hogere patienttevredenheid en een hogere efficiency en productiviteit, zowel binnen de huisartsenpraktijk als in het ziekenhuis. (www.napa.artsennet.nl)

Naast haar werkzaamheden als PA behandelt en begeleidt zij patiënten met chronische aandoeningen als diabetes mellitus, astma en COPD. Daarnaast legt ze huisbezoeken af bij kwetsbare ouderen en hun naasten en structureert ze waar nodig de zorg die mensen thuis nodig hebben, Bijvoorbeeld bij dementerende mensen. Het kan voorkomen dat u een afspraak bij haar krijgt terwijl u de huisarts verwacht had. Mocht u daar vragen over hebben, stel ze dan gerust!

Aanwezigheid PA

Mevrouw Homan – maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Terug naar Home