Assistente

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Zij maakt de afspraken voor op het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonisch spreekuur. Zij weet antwoord op veel praktische vragen.

De assistentes hebben dagelijks spreekuur en werken alleen op afspraak. 

Bij de assistente kan u terecht voor:

 • Herhaalrecepten
 • Bloeddruk meten
 • Suiker- en Hb-controle
 • Aanstippen van wratten
 • Verbinden van wonden
 • Oren uitspuiten
 • Hechtingen verwijderen
 • Zwangerschapstest
 • Urine onderzoek
 • Uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • Tapen van de enkels
 • Voedingsadvies
 • Injecties en Vaccinaties
 • Verstrekken van informatiefolders

De assistente zal aan de telefoon informeren naar uw reden voor de afspraak. Zij is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en de spoedeisendheid van uw eventuele klachten. Soms zal ook blijken dat een telefonisch advies al voldoende antwoord op uw vraag kan geven. Wij verzoeken u vóór 12 uur te bellen voor het maken van een afspraak.

Urine inleveren
In de ochtend kunt u zonder afspraak urine inleveren als u denkt dat u een blaasontsteking zou kunnen hebben. 
Uitleg over het afnemen en aanleveren van urine.

Terug naar Home