Spoedgevallen

In geval van een levensbedreigende situatie belt u 112 en/of onze spoedlijn: 0528-74 50 61 of 0528-74 50 60 vervolgens kies voor optie 1.

Bij verwondingen of andere noodsituaties, die niet meteen om een ambulance vragen, kunt u onze assistente bellen. Zij zal dan een spoedconsult of zo nodig een spoedvisite  in het spreekuur creeëren.

Terug naar Home