Spreekuren

Spreekuur op afspraak
Zowel de huisartsen als de assistentes werken alleen op afspraak om uw en onze tijd zo efficient mogelijk in te kunnen delen.
De assistente zal aan de telefoon informeren naar uw reden voor de afspraak. Zij is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en de spoedeisendheid van uw eventuele klachten. Soms zal ook blijken dat een telefonisch advies al voldoende antwoord op uw vraag kan geven. Wij verzoeken u vóór 12.00 uur te bellen voor het maken van een afspraak.

Tijdsplanning afspraak

Voor één klacht wordt één afspraak van 10 min gereserveerd, voor twee klachten, ingewikkelde en/of emotionele vraagstukken wordt dan 20 min gereserveerd. 
Chirurgische ingreepjes en het plaatsen van bijvoorbeeld een spiraaltje, vragen wat meer tijd en zullen over het algemeen aan het einde van het spreekuur ingepland worden.

Huisarts
Van 08.00-11.30 uur heeft de huisarts spreekuur en van 14.30-16.00 uur. Voor het inplannen van de afspraak vragen wij u contact met ons op te nemen vóór 12.00 uur.

Assistente
Bij de assistente kunt een afspraak maken voor: bloeddruk controle, controle op suiker, controle op bloedarmoede, het uitspuiten van oren, kleine wonden of verstuikingen en voor dames voor het maken van een uitstrijkje in het kader van het bevolkingsonderzoek, hechtingen verwijderen, voedingsadvies, wratten aanstippen, injecties en vaccinaties.

Urine inleveren
In de ochtend kunt u zonder afspraak urine inleveren als u denkt dat u een blaasontsteking zou kunnen hebben. 
Uitleg over het afnemen en aanleveren van urine.